محکومیت ساکنان یک ساختمان به پرداخت دیه

ساكنان 25 واحد از يك مجتمع مسكوني در سقوط مرگبار مرد سالخورده به چاله آسانسور مقصر شناخته و محكوم به پرداخت ديه شدند.

 امدادگران اورژانس و آتش نشاني تهران از سقوط يك مرد سالخورده به نام سيد كاظم در چاله آسانسور ساختمان 25 واحدي در خيابان جمهوري خبردار شدند. آنها پس از حضور در محل حادثه، دريافتند اين مرد، ميهمان يكي از ساكنان ساختمان بوده كه هنگام سوار شدن به آسانسور معيوب، سقوط كرده است. بدين ترتيب آتش نشانان در عملياتي پيكر بي جان مرد سالخورده را بيرون كشيدند. از سوي ديگر با شكايت اولياي دم و تشكيل پرونده، بازپرس شعبه هفتم دادسراي جنايي تهران از كارشناسان رسمي قوه قضائيه خواست پس از بررسي هاي لازم، مقصران اصلي را شناسايي كنند. كارشناسان نيز پس از بازديد محل حادثه و تحقيقات كامل، "دريافتند مجتمع مسكوني فاقد هيات مديره است." ضمن اين كه 2 تن از ساكنان ساختمان مسئوليت تعميرات آسانسور را برعهده داشته اند. از اين رو "تمام ساكنان 25 واحد را به دليل عدم رعايت آئين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها و به دليل نداشتن مدير ساختمان به ميزان 20 درصد مقصر شناختند."