کمیته رفاهی

کمیته رفاه و ورزش :

 

 

1-عقد قرارداد با اماکن مختلف ورزشی جهت ارائه تخفیفات گروهی به هنگام مراجعه اعضاء

 

2-تهیه بلیط اماکن مختلف تفریحی و ورزشی

 

3-هماهنگی با موسسات فرهنگی و آموزشی جهت ارائه تخفیفات به فرزندان دانش آموز اعضاء

 

4-رایزنی با فروشگاههای مختلف جهت ارائه بن های خرید مخصوص اعضاء

 

5-اجاره سانس های استخر و زمین های ورزشی متناسب با نیاز اعضاء